ביטוח עסק ותעשיה

ביטוח עסק ותעשיה

ביטוח עסק ותעשיה נועד להגן על עסקך המהווה מקור פרנסתך. כבעלים בעסק, חלה עליך אחריות כלפי עובדיך, שכניך ולקוחותיך

פוליסת עסק מציעה לך מגוון כיסויים, המעניקים לך ביטחון וחופש עשייה. 

עיקרי הכיסוי:

 • נזק כתוצאה מאש למבנה ולתכולת בית העסק
 • נזק כתוצאה מפריצה ושוד
 • אובדן רווחים לעסק כתוצאה מנזקים המכוסים
 • נזקי טבע ורעידת אדמה למבנה ולתכולה
 • סחורה בהעברה
 • לוחות זכוכית, כספים, ציוד אלקטרוני
 • צד ג' - חבותו החוקית של בעל העסק לנזק רכוש או גוף לזולת 
 • חבות מעבידים - חבותו החוקית של בעל העסק לנזק גוף לעובדיו
 • תאונות אישיות לבעל העסק ולעובדיו

מוצרים נוספים

 • ביטוח אחריות מקצועית
 • ביטוח חבות המוצר
 • ביטוח דירקטורים ונושאי משרה