ביטוח חיים

ביטוח חיים

ביטוח חיים מאפשר לך לשמור על רמת החיים של משפחתך, העלולה להיפגע קשות בעת מוות, בעת אובדן יכולת העבודה וההשתכרות או בעת נכות

פוליסת ביטוח חיים למקרה מוות, אובדן כושר עבודה ונכות מתאונה, מעניקות לך את הסכומים הדרושים על מנת להבטיח את רווחת המשפחה ויציבותה הכלכלית, לעתיד גם בזמנים קשים. 

ביטוח חיים למקרה מוות:

מעבר למשבר הרגשי, מוות של אחד ממפרנסי המשפחה הוא גם מכה כלכלית, המאיימת על רמת החיים של המשפחה. על מנת להימנע ממצב כזה, דרוש לך ביטוח חיים.

ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה:

על מנת להבטיח את הכנסתך, בעת אובדן כושר עבודה, דרושה לך פוליסה לאובדן כושר עבודה, המסייעת לחזור למסלול חיים רגיל ולהשתלב מחדש במעגל העבודה. 

ביטוח למקרה נכות מתאונה:

במקרה בו עברת תאונה, בה נקבע לך נכות לצמיתות, פיצוי כספי נוסף על מנת לשקם את הפגיעה הפיזית והכלכלית תהווה גשר להצלחה בשיקום. לכן דרושה לך הפוליסה המעניקה פיצוי כספי במקרה של לנכות מתאונה.