ביטוח דירה

ביטוח דירה

דירתך ותכולתה הינם רכושך היקר ביותר, ועל כן חשוב להגן עליהם ולבטחם

ביטוח דירה מאפשר שקט נפשי במקרים בהם רכושך ניזוק.
בעלות על דירה או שכירותה מטילה עליך אחריות כלפי הגרים בה, המבקרים ואחרים.

ביטוח דירה מגן על רכושך מפני :

  • שריפה
  • פריצה
  • פיצוץ (לדוגמה: בלוני גז)
  • נזקי מים
  • נזקי טבע
  • אחריות כלפי צד שלישי (שכנים ואורחים)
  • אחריות כלפי עובדים (משק בית)