ביטוח בריאות

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות מאפשר לך להתמודד עם מצבי מחלה, או צורך רפואי, באופן פרטי, באיכות הגבוהה ביותר, וע"פי בחירתך

ביטוח בריאות מעמיד לרשותך את האמצעים לקבלת הטיפול הנחוץ לך, במהירות ועל ידי בכירי הרופאים בארץ ובעולם.

ביטוח הבריאות שלנו כולל:

 • ניתוחים בארץ ובחו"ל
 • השתלות בארץ ובחו"ל
 • תרופות שאינן מכוסות בסל הבריאות
 • אמצעים טכנולוגיים מתקדמים
 • מחלות קשות

ביטוח בריאות בישראל נשען על שלושה מרכיבים:

 • חוק ביטוח בריאות ממלכתי – המכסה את כלל האזרחים
 • שב"ן (שירותי בריאות נוספים של קופות החולים) - כללית מושלם, מכבי זהב, מאוחדת עדיף וכו'
 • ביטוח בריאות פרטי - חוזה ביטוח בין המבוטח לבין חברת הביטוח המעניק מגוון כיסויים ביטוחיים ופתרונות למצבים רפואיים קשים. כיסויים אשר אינם מכוסים או מכוסים באופן חלקי במסגרת השב"ן או בחוק הבריאות הממלכתי

עיקרי המוצרים: 

 • ביטוח רפואי פרטי
 • ניתוחים, השתלות בארץ, תרופות שלא בסל, טיפולי מחליפי ניתוח, יעוץ ובדיקות
 • ביטוח מחלות קשות
 • פיצוי בעת גילוי מחלה קשה
 • ביטוח סיעוד
 • פיצוי כספי במקרה של מצב סיעודי