ביטוח נסיעות

ביטוח נסיעות

במקרה של צורך רפואי בהיותך בחו"ל, יש ליצור קשר עם המוקד הרפואי הפועל 24 שעות ביממה

מבוטחי כלל ביטוח - 972-3-562-0000
מבוטחי הפניקס – 9912* ( מכל טלפון בישראל)

החזר הוצאות רפואית לאחר שובכם לארץ

מלא את טופס "הודעה בגין תביעת גוף".
צרף אישורים רפואיים וטופס "אישור וויתור סודיות רפואית". 
שלח את המסמכים לפקס 03-5363077 או באמצעות המייל claims@bl-ins.co.il

דיווח בגין מקרה אבדן כבודה – מטען אישי 

מלא את טופס "הודעה בגין תביעת רכוש".
צרף אישור משטרה מקומית / אישור מחברת התעופה. 
שלח את המסמכים לפקס 03-5363077 או באמצעות המייל claims@bl-ins.co.il

כ- 30 יום לאחר המצאת כל המסמכים לחברת הביטוח, ובדיקת זכאות לתשלום , ישולם סכום התביעה, בכפוף לתנאי הפוליסה, בניכוי דמי השתתפות עצמית.

טפסים להורדה

טופס תביעה נסיעה לחול