ביטוח חיים, מנהלים ופנסיה

ביטוח חיים, מנהלים ופנסיה

לבירור כיסויי הביטוח שברשותך, מומלץ להתקשר למשרדנו

דיווח בגין מקרה פטירה / אובדן כושר עבודה / נכות מתאונה

מלא את טופס "טופס תביעת ביטוח חיים / אובדן כושר עבודה/ נכות". 
צרף אישורים רפואיים, וטופס "אישור וויתור סודיות רפואית". 
שלח את המסמכים לפקס 03-5363077 או באמצעות המייל claims@bl-ins.co.il

כ- 30 יום לאחר המצאת כל המסמכים לחברת הביטוח, ובדיקת זכאות לתשלום, ישולם סכום התביעה, בכפוף לתנאי הפוליסה.

טפסים להורדה

טופס תביעה למקרה פטירה


טופס תביעה לאובדן כושר עבודה ונכות מתאונה


טופס תביעה למחלה קשה