ביטוח דירה

ביטוח דירה

במקרה של פריצה/ גניבה/ שריפה:

דיווח על מקרה פריצה/ גניבה/ שריפה

הורד ומלא את טופס  "הודעה בגין נזק לרכוש".
צרף אישור משטרה (במקרה של פריצה/ גניבה).
שלח את המסמכים לפקס 03-5363077 או באמצעות המייל claims@bl-ins.co.il

 לאחר הדיווח הראשוני למשרדנו, נשלח שמאי להערכת הנזק. כ-30 יום לאחר המצאת כל המסמכים לחברת הביטוח, ובדיקת זכאות לתשלום, ישולם סכום התביעה, בכפוף לתנאי הפוליסה, בניכוי דמי השתתפות עצמית.

דיווח על נזק מים

 התקשר 5420*  לחברת "שחר שירותי מים" 24 שעות ביממה. 
מומלץ להודיע למשרדנו לאחר הדיווח לחברת "שחר שירותי מים" לצורך מעקב או כל פניה לגורם מקצועי אחר. יש להיוועץ עם משרדנו מראש.

טפסים להורדה

טופס תביעה ביטוח דירה