ביטוח בריאות

ביטוח בריאות

לבירור כיסויי הביטוח שברשותך, מומלץ להתקשר למשרדנו

בקשת אישור מראש בגין ניתוח/ השתלה/ טיפול מיוחד

מלא את טופס "טופס תביעת בריאות ניתוח/ השתלה/ טיפול מיוחד". 
צרף אישורים רפואיים וטופס "אישור וויתור סודיות רפואית".
שלח את המסמכים לפקס 03-5363077 או באמצעות המייל claims@bl-ins.co.il

תביעת החזר בגין ייעוץ / בדיקות / תרופות

מלא את טופס "טופס תביעת החזרת הוצאות רפואיות".
צרף אישורים רפואיים וטופס "אישור וויתור סודיות רפואית".
שלח את המסמכים לפקס 03-5363077 או באמצעות המייל claims@bl-ins.co.il

כ- 30 יום לאחר המצאת כל המסמכים לחברת הביטוח, ובדיקת זכאות לתשלום, ישולם סכום התביעה, בכפוף לתנאי הפוליסה, בניכוי דמי השתתפות עצמית.

טפסים להורדה

טופס תביעה בריאות החזר הוצאות


טופס תביעת בריאות תאום מראש לניתוח / טיפול מיוחד / השתלה


טופס תביעה לתרופה שלא בסל